Gatelys i Trondheim kommune

Ønsker du å melde om feil i gatelysnettet?

Fra og med 01.01.2018 har NTE Elektro AS rammeavtale med Trondheim Kommune for drift og vedlikehold på gatelysnettet.Trondheim kommune og NTE Elektro har stort fokus på at feil i gatelysnettet skal utbedres så raskt og effektivt som mulig.

Meld feil om feil i gatelysnettet


Er du entreprenør?

Alle omgjøringer/utkoblinger dere som entreprenører vil ha utført i gatelysnettet kan bestilles direkte til NTE Elektro AS, se kontakt info under her.

Gjør oppmerksom på at det er kun direkte ut- og innkoblinger igjen som dekkes av Trondheim Kommune, øvrige arbeider vil bli belastet den enkelte entreprenør.

Christopher Monte, tlf: 959 10 596 e-post: christopher.monte@nte.no

Georg Grongstad, tlf: 913 08 431 e-post: georg.grongstad@nte.no

Rune Selbekk, tlf: 906 15 335 e-post: rune.selbekk@nte.no

Kristian Flakk tlf: 408 03 726 e-post: kristian.haug.flakk@nte.no